Mengasyikan, Yuk Mengenal Permainan Tradisional Congklak, Begini Cara Mainnya

November 5, 2022 By Ida Off

Permainan ini adalah permainan jadul yang sudah ada sejak lama. Permainan ini adalah permainan tradisional dimana permainan ini terbuat dari biji congklak atau biji-bijian. Seiring dengan berkembangnya zaman, permainan ini mulai ditinggalkan. Sebagai generasi masa depan tentu wajib untuk melestarikannya. Berikut ini tentang mengenal permainan congklak, begini cara mainnya.

Cara Bermain Congklak

Permainan ini cukup mudah untuk dimainkan, dimana permainan akan diisi oleh dua pemain yang berhadapan serta papan congklak dan diisi oleh biji-bijian tertentu. Didalam papan congklak tersebut kemudian akan diisi biji sebanyak 5-7 biji, dan terdapat dua lubang besar yang dibiarkan kosong.

Kemudian dua orang pemain akan bergantian untuk memilih dan memindahkan biji-bijian satu persatu secara berurutan dan searah hingga biji tersebut habis. Lalu mainkan terus dengan beberapa putaran sampai lawan main Anda kehilangan seluruh biji-bijian. Untuk melihat pemenangnya Anda bisa melihat siapa yang memiliki paling banyak biji tersebut.

Mengingat permainan ini sangat menyenangkan, Anda para orang tua secara tidak langsung juga mengenalkan permainan tradisional Indonesia pada anak dan mengajak anak untuk melestarikan permainan ini. Permainan congklak mungkin terlihat sederhana tetapi juga memiliki nilai pendidikan sebuah karakter untuk anak.

Selain untuk mengasah otak dan keterampilan juga mengajarkan anak untuk berperilaku jujur. Itulah cara memainkan permainan sederhana conglak, sebenarnya banyak nilai yang dapat diambil dari permainan ini. Anda para orang tua tidak ada salahnya untuk mengenalkan permainan ini.